แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ปี 2566
Loading

แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ปี 2566

วันที่ : 10 เมษายน 2566
แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ปี 2566
REIC จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 ภาคใต้" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 - 16:30 น. (Online Seminar)