ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดเชียงราย
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดเชียงราย

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้จัดการประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค "Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงราย ในปี 2567 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.

โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย และวิเคราะห์โอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยในพื้นที่ โดยคุณชินะ สุทธาธนโชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงราย และผู้ประกอบการทั้งจากส่วนกลางและผู้ประกอบการในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน เเละคุณสินีนุช วัฒนาสกุลธรรม ผู้จัดการเขตเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลแนวทางความร่วมมือในการผลักดันให้ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขยายตัวผ่านการขยายสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อยของ ธอส.ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละทีมงานให้บริการสินเชื่อ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 ท่าน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น