ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดอุดรธานี
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้จัดการประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค "Business Opportunity Forum" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2567 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.

โดย คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย และวิเคราะห์โอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยในพื้นที่ โดยคุณจตุรงค์ ธนะปุระ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี และผู้ประกอบการทั้งจากส่วนกลางและผู้ประกอบการในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอิสระ เนาวศิริ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เเละรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 1 เเละคุณวิกิจชัย เเซ่เจีย ผู้จัดการเขตอุดรธานี ร่วมให้ข้อมูลแนวทางความร่วมมือในการผลักดันให้ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ขยายตัวผ่านการขยายสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อยของ ธอส.ในระดับภูมิภาค โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี