ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมออกบูธ งานสัมมนาวิชาการ ผ่าทางตันการขอสินเชื่อบ้าน
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมออกบูธ งานสัมมนาวิชาการ ผ่าทางตันการขอสินเชื่อบ้าน

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมอกบูธ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเว็บไซต์ REIC ตลาดนัดบ้านมือสอง และโปรแกรม R-MAT ในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง "ผ่าทางตันการขอสินเชื่อบ้าน" งานดังกล่าวจัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ ห้อง MR 103 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
กิจกรรม REIC อื่นๆ