ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดพิษณุโลก
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้จัดการประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค "Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และมุมมองที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2567 และเพื่อประเมินสถานการณ์ของตลาด ทั้งในส่วนของการลงทุนพัฒนาโครงการ และในด้านการให้บริการสินเชื่อของ ธอส.

โดย คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลกปี 2566 และร่วมวิเคราะห์โอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยลงลึกรายทำเลกับคุณมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก และคุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ นายกผู้ก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมทรง สุขมะโน ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง และคุณพิสันต์ เสนาชัย ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเขตพิษณุโลก ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. และบริการต่างๆ ของ ธอส. รวมถึงประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรมการตลาด “มหกรรม บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ พิษณุโลก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมภัทรธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก