ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2567

วันที่ : 28 มีนาคม 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา "ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2567" ช่วงแรกเป็นการรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจากผลการสำรวจภาคสนามล่าสุด โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เเละ เสวนาเรื่อง “ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2567”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
คุณจรัญ เกษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังแนวคิดในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในมุมมองของการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และร่วมรับฟังแนวคิดในการบริหาร Green Real Estate Development ช่วยเพิ่มโอกาสขาย และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

ศูนย์ข้อมูลฯ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาร่วมมาให้ข้อมูลในการเสวนา "ฝ่าโจทย์ท้าทาย ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2567" งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเเรม สวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567