ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดเเถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2566 เเละเเนวโน้มปี 2567
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดเเถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2566 เเละเเนวโน้มปี 2567

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 เเละฉายภาพตลาดปี 2567 ผ่านกิจกรรมการเเถลงข่าว ประจำไตรมาส 1/2567 โดยกล่าวถึง ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ข้อมูลสำคัญด้านอุปสงค์ เเละอุปทาน ประจำไตรมาส 4/2566 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท vs ราคาแพง เเละ วิเคราะห์โอกาส ปัญหาอุปสรรค เเละทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567 งานเเถลงข่าวจัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงเเรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567