บรรยายงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 “สถานการณ์ แนวโน้มตลาดบ้านผู้สูงอายุ”
Loading

บรรยายงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 “สถานการณ์ แนวโน้มตลาดบ้านผู้สูงอายุ”

วันที่ : 30 มกราคม 2567
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 เรื่อง "สถานการณ์แนวโน้มตลาดบ้านผู้สูงอายุ" โดยศูนย์ข้อมูลฯ ได้ออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ REIC งานดังกล่าวจัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567