ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับกรุงเทพมหานคร
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 15 ธันวาคม 2566
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คุณธิดารัตน์ มิคาระเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายสถิติและประมวลผลข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าพบและขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566