ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนล่าง (สุราษฎร์ธานี)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนล่าง (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 26 กันยายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนล่าง (สุราษฎร์ธานี) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 พร้อมด้วยคุณฐานิฎฐา สังข์ถาวร ผู้อำนวยการภาคตะวันตกเเละภาคใต้ตอนล่าง คุณสุนิตา ทองใหญ่ ผู้จัดการเขตสุราษฎร์ธานี เเละผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณสราวุฒิ มณีวัต กรรมการผู้จัดการบ้านรินทอง ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเเรมแก้วสมุย รีสอร์ท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566