ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมออกบูธ งาน เปิดกลยุทธ์ BRANDING & MARKETING
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมออกบูธ งาน เปิดกลยุทธ์ BRANDING & MARKETING

วันที่ : 31 ตุลาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมอกบูธ งาน เปิดกลยุทธ์ BRANDING & MARKETING เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน ณ Synergy Hall ชั้น 6 ตึก C ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco) ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566
กิจกรรม REIC อื่นๆ