พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ
Loading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเกล็ดดาว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566