ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในรอบครึ่งแรก ปี 2566 เรื่อง “เปิดโอกาสการลงทุน…ฝ่าปัจจัยลบ” (Online Seminar)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในรอบครึ่งแรก ปี 2566 เรื่อง “เปิดโอกาสการลงทุน…ฝ่าปัจจัยลบ” (Online Seminar)

วันที่ : 14 กันยายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในรอบครึ่งแรก ปี 2566 ภายใต้ชื่อเรื่อง “เปิดโอกาสการลงทุน…ฝ่าปัจจัยลบ”  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง - ภาคตะวันตก และภาคใต้  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจากผลการสำรวจภาคสนาม ครึ่งแรก ปี 2566 และการเสวนาเรื่อง  "เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ" กับวิทยากรในแต่ละภูมิภาค 

ภาคเหนือ
คุณดรุณี  เลาหะวีร์ - กรรมการผู้จัดการ สินธานี พร็อพเพอร์ตี้
คุณสรนันท์  เศรษฐี - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ทเทิร์นเรียลเอสเตท จำกัด
คุณปรีดิกร  บูรณุปกรณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณจตุรงค์  ธนะปุระ - กรรมการผู้จัดการบริษัทรชยาเรียลเอสเตท จำกัด
คุณณัฐพงษ์  ประสารศิวมัย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่จี้อู่ไช้ จำกัด 
คุณอุฬาร  ปัญจะเรือง - กรรมการผู้จัดการบริษัท โลกัส อีแอนด์ซี จำกัด

ภาคกลาง - ตะวันตก
ดร.สมพล  รัชตพิมลชัย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
คุณจตุพล  พงษ์วิทยภานุ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

ภาคใต้
คุณพัทธนันท์  พิสุทธิ์วิมล - กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณวรัชญ์  ปริสุทธิ์กุล - กรรมการผู้จัดการ  บริษัท รุ่งทิวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณสราวุฒิ  มณีวัต - กรรมการผู้จัดการบ้านรินทอง

ศูนย์ข้อมูลฯ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาร่วมเสวนาถ่ายทอดมุมมองซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 เเละ 14 กันยายน 2566