ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง Mixed Use Projects กับการขับเคลื่อน TOD
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง Mixed Use Projects กับการขับเคลื่อน TOD

วันที่ : 29 สิงหาคม 2566
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กระจายการรับรู้ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กระจายการรับรู้ และขยายผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยล่าสุดร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการเสวนา เรื่อง Mixed Use Projects กับการขับเคลื่อน TOD เพื่อนำเสนอรายงานผลสำรวจโครงการ Mixed-use ในพื้นที่กรุงเทพฯ -ปริมณฑลที่อยู่ระหว่างการขายและให้เช่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยคุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำเสนอประเด็นสำคัญของผลการสำรวจครั้งนี้ พร้อมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ยังได้นำเสนอความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาโครงการ TOD โดยมี คุณธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ อดีตผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอมุมมองในการขับเคลื่อน TOD ซึ่งจะขับเคลื่อนได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และจำเป็นต้องแก้กฎหมายอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์