ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมโครงการสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566
เพื่อประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดำเนินการจัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาค “Business Opportunity Forum" เพื่อประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคุณธเนศ พิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการเขตพระนครศรีอยุธยา ในการนำเสนอแนวทางการขยายสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อยของ ธอส.ในระดับภูมิภาค โดยมีดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ คุณจตุพล พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ร่วมวิเคราะห์โอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเพิ่มความพิเศษให้แก่การประชุมในครั้งนี้ ด้วยชุดข้อมูลรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายโดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา