ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง REIC กับ JREI
Loading

ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง REIC กับ JREI

วันที่ : 7 เมษายน 2566
สัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล”
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ร่วมกับ สถาบัน Japan Real Estate Institute ประเทศญี่ปุ่น หรือ JREI จัดการสัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ เเกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมตลาด ปัจจัยบวก ปัจจัยลบที่มีต่อภาคธุรกิจที่อยู่อาศัย รวมถึงกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทย" ให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าของ JREI และลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 30 ท่านจาก 20 บริษัท

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง REIC กับ JREI ซึ่งลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ความร่วมมือใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย
  1. งานด้านวิจัยและศึกษาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  2. ด้านการสำรวจเพื่อประเมินราคาที่ดิน และ
  3. ด้านการให้คำปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรม REIC อื่นๆ