พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ
Loading

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร ๕ (สันทนาการ) การเคหะแห่งชาติ