ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแถลงข่าว "สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2565 แนวโน้มปี 2566"
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแถลงข่าว "สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2565 แนวโน้มปี 2566"

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยจากดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแถลงข่าว "สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2565 แนวโน้มปี 2566" โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สรุปภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยจากดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) พบว่า ปี 2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยมีการฟื้นตัวขึ้น โดยมีค่าดัชนีรวมอยู่ที่ 91.7 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 21.1 ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีสูงสุดหลังจากเกิด Covid-19 ปี 2562

สำหรับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2566 ศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ด้านอุปทานจะมีสภาวะทรงตัวถึงชะลอตัวเล็กน้อย โดยหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ส่วนด้านอุปสงค์คาดการณ์ว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ปี2566 จะปรับตัวลดลง -10.2% งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566