ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประชุมหารือการนำข้อมูลสถิติจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประชุมหารือการนำข้อมูลสถิติจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประชุมหารือ
ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการนำข้อมูลสถิติจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และข้อมูลด้านเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565