งานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (Online Seminar)
Loading

งานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (Online Seminar)

วันที่ : 20 กันยายน 2565
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ จากผลการสำรวจภาคสนาม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (Online Seminar) โดยภาคเช้า ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จากผลการสำรวจภาคสนาม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด คุณจตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการบริหาร บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด เเละ คุณนราทร ธานินพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ภาคบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกเเละภาคใต้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต คุณบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด / อุปนายกสมาคมอสังหริมทรัพย์ ภูเก็ต คุณธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เเละ คุณวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา งานสัมมนาดังกล่าว ถ่ายทอดจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565