โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2565 การแถลงข่าวประจำไตรมาส 3 ปี 2565
Loading

โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2565 การแถลงข่าวประจำไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่ : 27 สิงหาคม 2565
อบรมสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 และบรรยายสรุป เรื่อง “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และการแถลงข่าวประจำไตรมาส 3 ปี 2565” โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่