ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เเละ กลุ่มจังหวัด EEC (Online Seminar)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เเละ กลุ่มจังหวัด EEC (Online Seminar)

วันที่ : 13 กันยายน 2565
รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จากผลการสำรวจภาคสนาม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง" เจาะตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เเละ เจาะตลาดที่อยู่อาศัยกลุ่มจังหวัด EEC (Online Seminar) โดยภาคเช้า ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ : จากผลการสำรวจภาคสนาม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ โดย คุณอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหำร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ทเทิร์นเรียลเอสเตท จำกัด และคุณปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด

ภาคบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมงานเสวนา โดยคุณนิธิ นาคะเกศ ผู้ก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ระยอง คุณพีระ สุวรรณศรีนนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการบริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เเละ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป งานสัมมนาดังกล่าว ถ่ายทอดจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565