ประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์)
Loading

ประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ : 23 สิงหาคม 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคใต้ตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณดนัย เเสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 3 คุณสุภรณ์ภัทร์ เเสงอร่าม ผู้อำนวยการภาคกลางเเละภาคใต้ตอนบน เเละผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม อมารี หัวหิน