ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ : 10 สิงหาคม 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน คุณกาญจนา สุริโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคภาคเหนือตอนบน เเละผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมด้วย คุณสมบูรณ์ เอื้อตระกูล อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เเละผู้บริหารโครงการ / สมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงหใม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่