ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (กรุงเทพฯ เเละปริมณฑล)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (กรุงเทพฯ เเละปริมณฑล)

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารเเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณวันชัย พงศ์บุญชู ผู้อำนวยการฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 คุณปัณณพัสส์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวง และคุณเสนาะ พูลผล ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตกรุงเทพฯ - เหนือ ร่วมด้วย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เเละผู้ประกอบการโครงการที่อยู่อาศัย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซอยรางน้ำ