ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดชลบุรี)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" (จังหวัดชลบุรี)

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการใน จังหวัดชลบุรี รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดประชุมสร้างโอกาสในธุรกิจที่อยู่อาศัย “Business Opportunity Forum" จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาดและแผนการลงทุนของผู้ประกอบการใน จังหวัดชลบุรี รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมี คุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บรรยายสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมด้วย คุณมานพ จันทร์ชอุ่ม ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการภาคตะวันออก ผู้จัดการเขต เเละ ผู้จัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมด้วย คุณวัฒนพล ผลชีวิน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี เเละผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เเละร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรม โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา