สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 ปี 2565
Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1 ปี 2565

วันที่ : 22 มิถุนายน 2565
งานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล” เเละ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)” เป็นการนำเสนอข้อมูล Q 1/2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล” เเละ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)” เป็นการนำเสนอข้อมูล Q 1/2565 โดยเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล เเละ ภาคตะวันออก (EEC) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานมีการออกบูธของฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ (พสช.) ส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม เพื่อเเนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเเรมพลูเเมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 100 ท่าน