ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ -ปริมณฑล ปี 2022 (Online & Onsite Seminar)
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ -ปริมณฑล ปี 2022 (Online & Onsite Seminar)

วันที่ : 22 มีนาคม 2565
ได้รับเกียรติจาก คุณวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ -ปริมณฑล” (Online & Onsite Seminar) ได้รับเกียรติจาก คุณวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายสรุป วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน ตลาดหุ้น งานดังกล่าว จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
กิจกรรม REIC อื่นๆ