ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดแถลงข่าวออนไลน์ ผ่านระบบ Online Microsoft Teams
Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดแถลงข่าวออนไลน์ ผ่านระบบ Online Microsoft Teams

วันที่ : 16 สิงหาคม 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าว "ข้อมูลภาวะอสังหาฯครึ่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด และทิศทางปี 2564"
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงข่าว "ข้อมูลภาวะอสังหาฯครึ่งแรก ภายใต้สถานการณ์โควิด และทิศทางปี 2564" ผ่านระบบ Online Microsoft Teams กับสื่อมวลชนกว่า 44 หน่วยงาน ณ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564