สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (Online Seminar)
Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (Online Seminar)

วันที่ : 10 มิถุนายน 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาออนไลน์ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เเละ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตกเเละภาคใต้
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  จัดสัมมนาออนไลน์  "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี2021" (Online Seminar) โดยแบ่งการนำเสนอข้อมูลเป็น 2 ส่วน ภาคเช้า เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนเเก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี เเละมหาสารคาม) และภาคบ่าย เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตกเเละภาคใต้ (ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี เเละประจวบคีรีขันธ์) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้บรรยายหลัก ถ่ายทอดจากบริษัท ESTATE CORNER จำกัด ชั้น 4 อาคาร Cyber World ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564