สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เเละ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC (Online Seminar)
Loading

สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เเละ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC (Online Seminar)

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดสัมมนาออนไลน์ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี2021"
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  จัดสัมมนาออนไลน์  "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี2021"  โดยแบ่งการนำเสนอข้อมูลเป็น 2 ส่วน ภาคเช้า เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ (เชียงราย–เชียงใหม่–พิษณุโลก เเละตาก) และภาคบ่าย เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC (ชลบุรี–ระยอง เเละฉะเชิงเทรา) โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้บรรยายหลัก และได้รับเกียรติจาก คุณอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักเเผนงาน สำนักนโยบายเเละเเผนการขนส่งเเละจราจร (สนข.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้าเเผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)" ถ่ายทอดจากบริษัท ESTATE CORNER จำกัด ชั้น 4 อาคาร Cyber World ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564