เข้าอวยพรปีใหม่ 2564
Loading

เข้าอวยพรปีใหม่ 2564

วันที่ : 4 มกราคม 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทีมงาน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทีมงาน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรปีใหม่ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละ คุณปริญญา พัฒนาภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564