การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
Loading

การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

วันที่ : 20 กันยายน 2565
การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ มติคณะรัฐมนตรี

ลิงค์วีดิทัศน์ : "การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ”
Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่