ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Loading

ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 20 ธันวาคม 2565
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับบ 220/2565

18. เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน
Download PDF Download PDF ได้ที่นี่ มติคณะรัฐมนตรี

Infographic มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566
Download Infographic

Infographic มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2566
Download Infographic
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่