สร้างโอกาสเหนือคู่แข่งในตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566 ภาคตะวันออก EEC (Onsite Seminar)
Loading

สร้างโอกาสเหนือคู่แข่งในตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566 ภาคตะวันออก EEC (Onsite Seminar)

วันที่ : 14 ธันวาคม 2565

(Onsite Seminar)

วัน/เวลา : วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:30 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(Onsite Seminar)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / Wathinee.j@reic.or.th
 
เอกสารงานสัมมนา :
ราคาปกติ 3,000 บาท