สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน เวลา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00

สถานที่ : แบบสัมมนาออนไลน์

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / Wathinee.j@reic.or.th
ใบตอบรับงาน Online Seminar
กำหนดการสัมมนา
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,000 บาท