สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก EEC ปี 2566 (Onsite Seminar)
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก EEC ปี 2566 (Onsite Seminar)

(Onsite Seminar)

วัน เวลา : วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 - 16:30

สถานที่ : ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / Wathinee.j@reic.or.th
 
กำหนดการสัมมนา
เอกสารงานสัมมนา
3,000 บาท