บ้าน-คอนโดเปิดใหม่ปีนี้พุ่ง62%
Loading

บ้าน-คอนโดเปิดใหม่ปีนี้พุ่ง62%

วันที่ : 27 มิถุนายน 2565
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า ข้อมูลสํารวจที่แสดงการขยายตัวของการเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ และยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
                    นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการ ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า การสํารวจโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขาย ณ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่ามีจํานวน 200,278 หน่วย มูลค่า 947,604 ล้านบาท โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 3,189 หน่วย แต่มูลค่าลดลง 4,725 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังปี 2564 ขณะที่คาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีโอกาสฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป

                    โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการเปิดขายโครงการใหม่ จํานวน 83,608 หน่วย เพิ่มขึ้น 62.2% จากปี 2554 ที่มี 51,531 หน่วย ขณะที่มูลค่าอยู่ที่ 386,757 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 76.6% และคาดว่าจะมีหน่วยเหลือขายรวม 160,473 หน่วย ลดลง 2.7% จากปี 2564 และคิดเป็นมูลค่าเหลือขายปีนี้ที่ 762,810 ล้านบาท ลดลง 45%

                    ด้านความต้องการซื้อคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีหน่วยขายได้ใหม่ประมาณ 77,223 หน่วย เพิ่มขึ้น 24.7% จากปี 2564 หรือคิดเป็นมูลค่า 346,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1%

                    "ข้อมูลสํารวจที่แสดงการขยายตัวของการเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ และยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ สะท้อนการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ไทยกําลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ จากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมัน ส่งผลต่อค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น หากมีการปรับขึ้น ดอกเบี้ย ก็จะเป็นแรงฉุดการฟื้นตัวของภาพรวมของประเทศไทย และภาคอสังหาฯ ให้สะดุดได้"