การวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ "กับการใช้ข้อมูล REIC"
Loading

การวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ "กับการใช้ข้อมูล REIC"

วันที่ : 3 กันยายน 2563
การวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ "กับการใช้ข้อมูล REIC"
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูล REIC กับการวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” ให้แก่ ผู้เข้าอบรมทั่วไป ที่มีความสนใจด้านการบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่ 63)