ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไปสู่ ปี 2564
Loading

ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไปสู่ ปี 2564

วัน เวลา : วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577

 
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการสัมมนา
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
3,000 บาท