วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC

ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

วัน เวลา : วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 - 00:00

สถานที่ : สัมมนาออนไลน์

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / PRPB.REIC@gmail.com / Wathinee.j@reic.or.th