ข่าวอสังหาริมทรัพย์
      ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค
      สะพานพระราม 4 เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมฝั่งตะวันตกกรุงเทพฯ-เมืองนนท์ใช้ได้สิ้นเดือนนี   ( 20 พฤศจิกายน 2549 )
 

                คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการเดินทางที่สะดวกนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนพื้นที่ของกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล โดยรอบไม่ว่าจะเป็นนนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานี มีการเจริญเติบโตขึ้นตามการขยายตัวของกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้ประชาชนที่มีรายได้ในระดับกลางและระดับล่างต้องหาที่พักอาศัยที่อยู่กระจายออกมานอกเขตเมืองกรุงเทพฯที่ยังมีราคาไม่สูงมากนัก ตามกำลังซื้อและรายได้ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้มีการเดินทางของประชาชนในเส้นทางถนนสายหลักที่มุ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองมีปริมาณหนาแน่นและเกิดปัญหาติดขัด

 

นอกจากการมุ่งแก้ปัญหาการจราจร ด้วยการนำระบบขนส่งมวลชนมาใช้ ซึ่งรัฐบาลหลายชุดได้พยายามผลักดันโครงการรถไฟฟ้ามารองรับนั้น ก็ยังต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก ในขณะเดียวกันการก่อสร้างถนนก็ยังมีความจำเป็นควบคู่ไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดล้อมและพื้นที่ที่โครงข่ายถนนยังไม่เชื่อมโยงครอบคลุมการเดินทางย่านที่พักแหล่งชุมชน

 

ประชาชนที่พักอาศัยในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ ตั้งแต่ย่านบางใหญ่ บางบัวทอง รัตนาธิเบศร์ ต่อเนื่องเขตกรุงเทพฯ ย่านตลิ่งชัน เพชรเกษม นั้น ในอดีตช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ มีเพียงถนนสายรองจากย่านชุมชน ซึ่งถ้าต้องการเข้าไปในกรุงเทพฯ จะต้องวิ่งแออัดมาใช้ถนนแจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์ เพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่ต่อเนื่องเข้าเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ เช่น ถนนกรุงเทพฯ-นนท์ ถนนงามวงศ์วาน เพื่อเข้ามาในกรุงเทพฯที่มีการจราจรแออัดหนาแน่นมากอยู่แล้ว ทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาและไม่มีทางเลือกมากนัก

 

แต่ภายหลังจากที่กรมทางหลวงชนบทเปิดใช้โครงการถนนวัดนครอินทร์ สะพานพระราม 5 ที่เชื่อมการเดินทางในแนวตะวันออก- ตะวันตก จากถนนติวานนท์ไปบรรจบถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ระยะทาง 12 กิโลเมตร รวมทั้งถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ทางต่างระดับเชื่อมกับถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งลงใต้ตรงในแนวขนานกับถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ด้านตะวันตก ตรงตัดผ่านถนนบรมราชชนนี ถึงถนนเพชรเกษม ระยะทาง 18 กิโลเมตร ที่เพิ่งเปิดใช้ได้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรของคนชานเมืองย่านจังหวัดนนทบุรี ให้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปถนนบรมราชชนนีและย่านสีลม สาทร ข้ามสะพานตากสินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังกระตุ้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเส้นทางดังกล่าว มีการขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรรและธุรกิจร้านอาหารสองแนวฝั่งถนน

 

นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบท ยังได้มีการก่อสร้างถนนต่อจากถนนราชพฤกษ์ ขึ้นไปทางทิศเหนือ จากทางต่างระดับตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์ ตรงขึ้นไปจนถึงทางหลวงหมายเลข 345 ซึ่งสามารถวิ่งไปเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก ระยะทางประมาณ 9.55 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร ผิวทางคอนกรีต 6 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนและในสายทางมีทางแยกต่างระดับ 2 แห่ง นอกจากนี้ยังก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแยกออกมาทางด้านตะวันออก ตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือปากเกร็ดเป็นโครงสร้างยกระดับตรงผ่านห้าแยกปากเกร็ด มาลงบนถนนแจ้งวัฒนะ มีความยาว ประมาณ 4.17 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร มีสะพานข้ามคลองจำนวน 2 แห่ง ซึ่งโครงข่ายนี้จะช่วยให้การเดินทางของชาวปากเกร็ด อ.เมืองนนทบุรี ย่านบางใหญ่ และบางบัวทอง สามารถวิ่งเข้าเมือง เชื่อมกับโครงการถนนราชพฤกษ์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

 

โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปากเกร็ด และถนนเชื่อมต่อนี้ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 5,053 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2546 ซึ่งขณะนี้ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “สะพานพระราม 4” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ในวันที่ 25 พ.ย. นี้ (ให้คนใช้ไปก่อน สำหรับวันเปิดอย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างทูลขอพระบรมราชานุญาตเสด็จเปิดสะพาน) ซึ่งเร็วกว่าตามแผนเดิมที่กำหนดไว้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2550  พี่น้องชาวนนทบุรี อดใจรออีกนิด....จะได้ใช้เส้นทางใหม่ ไม่ต้องไปแออัดวิ่งเข้าเมืองตามเส้นทางเดิม ๆ เจอรถติดปวดหัว.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)