Loading

ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ

13 กุมภาพันธ์ 2562
เร่งสร้างบิ๊กดาต้าต่อยอดภูเก็ตสมาร์ทซิตี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือบิ๊กดาต้า เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจหลายภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างมาก เช่นเดียวกับ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ฯ หรือ CDA ในเครือของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ที่มีเป้าหมายในการผลักดันซิตี ดาต้า แพลตฟอร์ม ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ หรือข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
18 มกราคม 2562
มั่นใจทุกรัฐบาลพร้อมดันอีอีซี
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยภายในงานสัมมนาหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า ไทยกำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง ที่อยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการ โดยมองว่า ไม่กระทบต่อการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี และเมื่อเลือกตั้งแล้วเสร็จไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศการพัฒนาอีอีซี เชื่อว่ายังคงเดินหน้าต่อ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวจากฐานอีก 2% ทำให้ 5 ปีจากนี้เศรษฐกิจไทยจะโตมากกว่า 5% ประกอบกับอีอีซีมี พระราชบัญญัติรองรับไม่ใช่นโยบายที่ประกาศขึ้นลอย ๆ
14 พฤศจิกายน 2561
เอกชนผุดนิคมฯรับอีอีซี
น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 10 ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 2,197 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อส่งเสริมพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่