ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 ข่าวสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
  หมดยุดดอกเบี้ยต่ำกนง.มีมติคงดอกเบี้ย1.5% จับตาสินเชื่อบ้านแข่งดุหวั่นกระทบการชำระหนี้  ( 10 August 2018 )

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยผลการประชุมว่า คณะกรรมการฯ มีมติ6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดย 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.75% ต่อปี โดยเห็นว่าภาวะการเงิน ที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยง ของภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร ในขณะที่การลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงบ้าง ในภาวะปัจจุบัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง และดีกว่าที่ประเมินไว้เมื่อไตรมาสก่อน โดยได้รับแรงส่งจากทั้งภาคต่างประเทศและอุปสงค์ในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีทิศทางปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ประเมินไว้เดิมเล็กน้อย ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ ระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีความเสี่ยงในบางจุดที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงิน ในระยะต่อไป

"คณะกรรมการฯได้ปรับคาดการณ์จีดีพีปี 2561 ขึ้นเป็น 4.1% จากเดิมอยู่ที่ 3.9% ปี 2562 อยู่ที่ 4.1% มองว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีจทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น แต่ก็กังวลว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี แต่ยังส่งผ่านไปยังครัวเรือนยังไม่ทั่วถึง" นาย จาตุรงค์กล่าว

เลขานุการ กนง. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กนง. ได้ให้ ธปท. ติดตามตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างของอาคารชุดในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถาะหนี้ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมายอดหนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ที่น่าสังเกตุคือการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ใน ช่วงที่ผ่านมาเห็นการคิดสัดส่วนสินเชื่อต่อราคาที่อยุ่อาศัยและ สินเชื่อต่อรายได้ของผู้กู้ที่เพิ่มขึ้น

"แม้ ธปท. จะสนับสนุนให้คนมีที่อยู่อาศัย แต่ก็ควรจะเป็นคน ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้จริง ไม่ใช่ได้เพราะการผ่อนปรนเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ เพราะหากในอนาคตซึ่งบอกไม่ได้ว่า นานแค่ไหน ใกล้หรือไกล อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนจะต้องปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของผู้กู้ในบางระดับได้ นอกจากนี้ กนง. ยังให้ติดตามความสามารถในการชำระหนี้ ของเอสเอ็มอี โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการทำธุรกิจ" นายจาตุรงค์กล่าว

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในต่างประเทศ นายจาตุรงค์ กล่าวว่า ผล กระทบของการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศ คู่ค้า ซึ่งในระยะสั้นเท่าที่สอบถามผู้ประกอบการยังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกไทยมากนัก แต่หากการกีดกันทางการค้ามีมูลค่าที่สูงขึ้นก็อาจจะกระทบกับจีน และไทย ซึ่งเป็นห่วงโซ่การผลิตของจีนได้ นอกจากนั้น ต้องติดตามภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้หลังเกิดเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ต

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)