วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
English | Thai 

ปฎิทินในแวดวงอสังหาฯ

พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. 61 เวลา 9.00-16.30 น.
   
ชื่องาน : สถานการ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท
ธันวาคม 2561
03 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคเหนือ  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
03 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย EEC  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
04 ธ.ค. 61 เวลา 9.00 - 12.00 น.
   
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
04 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 16.30 น.
   
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันตก  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7