ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย    ( 21 มิถุนายน 2561 )
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ร่วมกับ 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
โดย คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค
และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสาขานครหลวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์
พร้อมทั้ง ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ร่วมลงนามในพิธี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัยตลาดที่อยู่อาศัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)