ข่าวอสังหาริมทรัพย์
 
      สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2561    ( 31 พฤษภาคม 2561 )
 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานสัมมนา
"สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กทม.-ปริมณฑล 2561"
โดยมี คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
และประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต่อธุรกิจที่อยู่อาศัย” ในโอกาสเปิดงานสัมมนา
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 4 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง
 
สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | ปิด
   
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)